Sammels Gård space Thule Hästtrailer Center Väst space Sammels Stuteri Kontakt
      Sammels Stuteri       Om oss        Aktuellt        Våra Hästar        Länkar        Till minne av Bo        Träningar

Bo Ivarsson - In Memorian
 
Bo Ivarsson
Bo Ivarsson, Sörby, Vessigebro gick bort den 28 mars 2007 efter en kort tids sjukdom. Bo började bygga upp sin framgångsrika ponnyuppfödning redan på 70-talet. Han startade med shetland, sedan blev det welsh och new forest. Med sitt goda djuröga och sin känsla för en bra ponny förstod Bo tidigt att inrikta sin avel på kvalitet med ett gott stomaterial i grunden. Han köpte år 1974 shetlandsstoet Sandra, ett sto som blivit grunden till en fin shetlandsuppfödning med flera godkända hingstar. Han fick även in två welshhingstar under perioden med welshuppfödning.

Det var nog dock new forest som kom att ligga Bo närmast hjärtat. Efter att ha haft ett NF-sto av mer medelmåttig kvalitet insåg Bo ganska snabbt på 70-talet att finna ett riktigt bra stomaterial för new forest aveln. På Smedhults stuteri fann han två ston, varav det ena Smedhults Harmoni, blev kvar på Sörby. Harmoni är det sto som bildat den ena mycket framgångsrika stofamiljen för Sörby och svensk NF-avel. Den första new forest hingsten på Sörby blev Fredriksbergs Chopin som blev kvar livet ut och som blev Elitpremierad. Vid en resa till New Forest i England 1988 importerades ettårshingsten Silverlea Top Hat som sedermera blev Elithingst och det då elvaåriga stoet Priory Sugar Puff som också blivit Elit-premierad med god marginal. Sugar Puff har bildat den andra framgångsrika stofamiljen på Sörby stuteri. Bo har ur dessa båda stofamiljer, tillsammans med sina döttrar, fött upp mycket framgångsrika ponnyer inom sporten med SM-deltagare i hoppning och dressyr, ett antal godkända hingstar, många diplomston och framgångsrika ponnyer vid ungponnyaktiviteter och utställningar. En av alla de framgångsrika uppfödningar är Elithingsten Sörbys Lotus som tävlat SM i dressyr, varit BIS flertal gånger, blivit Årets Ponny och tilldelats Håkan Ströms vandringspris. Bo har med sin uppfödargärning mycket aktivt bidragit till att förbättra och utveckla svensk NF-avel. Sörby Stuteri har blivit mycket välrenommerat och välkänt med en framåtsyftande och prestationsinriktad avel i vilken Bos döttrar engagerat sig starkt i under många år och nu kommer att arbeta vidare med.

Med den gedigna kunskap och bakgrund som Bo hade inom föreningsrörelsen blev han tidigt uppknuten inom olika hästavelsföreningar. Bo kom med i Svenska New Forestföreningens styrelse under -80 talet och var dess vice ordförande i 17 år. Han var med i Svenska Ponnyavelsförbundets styrelse i två omgångar och nu i senaste perioden under 6 år. Han var även aktiv och starkt engagerad i flera andra föreningar, en riktig föreningsmänniska. Bo hade förmågan att se till helheten och arbeta för förening och dess ändamål. Han lät aldrig egenintressen influera ställningstagande utan såg till rasens och föreningens bästa. Han gladde sig med rätta åt sina fina egna framgångar, men blev aldrig övermodig och var alltid lika uppriktigt glad över andras framgångar. Inom SNF har Bo varit en riktig stöttepelare under en lång period. Han var lugn, eftertänksam och hade alltid kloka och väl avvägda synpunkter. Från tid till annan kan det inom föreningar vara viss turbulens, i dessa stunder manade Bo alltid till lugn och sans och att inte låta särintressen styra. Bo arbetade alltid för förbättringar och utveckling i både sin egen avel och i föreningsarbetet och var till 100% ärlig i sina föresatser. Med sitt goda och skojfriska humör hade Bo även en fin förmåga att lätta upp stämningen och skapa en gemytlig atmosfär kring sig. Han gjorde ovärderliga insatser för Svenska New Forestföreningen och var mycket betydelsefull i flera andra föreningssammanhang.

Bo fick med sitt sätt många goda vänner som nu känner stor saknad efter honom. Vi kommer dock att bära med oss alla goda minnen av Bo. Våra tankar går nu i första hand till Bos familj med hustru Solveig och barn med familjer. Vi vill bringa dem all kraft att fortsätta den framgångsrika uppfödning som Sörby Stuteri har.

Håkan Erlandsson


Sammels Gård och Thule Hästtrailer Center Väst Sammels Gård    311 98  Glommen / Falkenberg    0346-71 71 77    info@sammels.se
Våra Thulehästtrailers Sammels Gård