Sammels Gård space Thule Hästtrailer Center Väst space Sammels Stuteri Kontakt
       Hästtrailers        Prislista        Ventilation        Service        Säkerhet        Referenser        Lagerlista        Finansiering        Butik

Välkommen till vackra Sammels Gård på Västkusten
  Ventilationen är viktig för hästens välbefinnande. Thule har därför undersökt lufttryck och luftströmmar i och omkring hästtrailern för att utforma den bästa ventilationen.

  • Vi började med en CDF studie, en datasimulering för att klargöra luftströmmar och lufttryck och därigenom hur ventilationen skall utformas och hur den sen fungerar.
  • Därefter gjordes praktiska mätningar i befintliga Thule Trailers före och efter komplitterande ventilation.
  • Resultaten jämfördes med vilken syretillförsel som hästen bör ha med tillgänglig expertis på området.
  • Ventilationen finjusterades därefter för att ge bästa resultat. Det innebär att med en Thule hästtrailer så får du den bästa tänkbara ventilationen för din häst.

Röd färg representerar övertryck och blå färg representerar undertryck. Högsta trycket (röd färg) bildas en bit upp på fronten, där skall ventilationen placeras. Vägluften och avgaserna går under trailern och vidare bakåt. Huvudventilationen skall vara i fronten med luften styrd så att det inte blåser direkt på hästen. Fönster, taklucka och bakre ventilationslucka fungerar som komplement vid större behov av syre. Helt öppna fönster kan skapa en ohälsosam luftstråle rakt på eller över hästen.

De praktiska mätningarna gjordes under körning i olika hastigheter i så realistiska förhållande som möjligt. Mätningarna gjordes både med instrument och rökpuffar. På högra bilden kontrolleras luftströmmarna från frontventilationen med rökpuffar och på vänstra bilden mäts luftströmmarna från takluckan med mätinstrument.

Det finns många teorier omkring ventilation i en hästtrailer. Thule valde att ta reda på fakta med de avanserad teknologi och praktiska mätningar i de förhållanden som liknar de som Ni transporterar hästar i. Undersökningarna tillsammans med rådfrågning hos tillgänglig expertis har gjort att Thule kunnat utforma ventilationen för hästens bästa.

 
komfort, säkerhet, kvalitet

komfort, säkerhet, kvalitet


Sammels Gård och Thule Hästtrailer Center Väst Sammels Gård    311 98  Glommen / Falkenberg    0346-71 71 77    info@sammels.se
Våra Thulehästtrailers Sammels Gård